Menighetsbladet Båndet
NR. 4 2018
NR. 3 2018
NR. 1 2018
NR. 5 2017
Nr. 3 2017
Nr. 2 2017
Nr. 1 2017
Nr. 5 2016
Nr. 4 2016
Nr. 3 2016
Nr. 1 2016
Nr. 5 2015
Nr. 4 2015
Nr. 3 2015
Nr. 2 2015
Kontakt

Den Norske Kirke i Lindesnes
Postboks 115, Vigeland
4524 Lindesnes
Tlf. 382 533 94
-> Send epost 
 
Besøksadresse:
Rådhusveien 5
-> Vis Kart

Kontortid:
Mandag til Fredag:
9 - 14 eller etter avtale.

Kontonummer: 3138 07 05519

Organsisasjonsnummer: 976 992 970
 

Siri Gjerdsjø Risdal

KIRKEVERGE
Siri Gjerdsjø Risdal
tel. 38253395/91598689
Send e-post

Rolf Martin Synnes

SOKNEPREST
Rolf Martin Synnes
tel. 97587758
Send e-post

Jörn Hänsch

KANTOR/ORGANIST
Jörn Hänsch
tel. 38253399/41765924
Send epost

Elisabeth Fladstad

MENIGHETSPEDAGOG
Elisabeth Fladstad
tel. 38253397/48185726
Send epost

Monica De Klerk

MENIGHETSPEDAGOG
Monica De Klerk
tel. 38253396/40210445
Send epost

Bjørg Nilsen Tjøm

KONTORSEKRETÆR/
KIRKETJENER VIGMOSTAD

Bjørg Nilsen Tjøm
tel. 38253394/99458393
Send epost

 

KIRKEGÅRDSARBEIDER
Hans Heggeset Haga
47282211
Send epost

Gerd Lindland Nielsen

KIRKETJENER VALLE
Gerd Lindland Nielsen
tel. 91798056
Send epost

Ingvild Helliesen

KIRKETJENER SPANGEREID
Ingvild Helliesen
tel. 90167352
Send epost