Lindesnes menighetsråd > Om oss
Menighetsbladet Båndet
Nr 5 2019
NR. 1 2019

NR. 5 2018
NR. 4 2018
NR. 3 2018
NR. 1 2018
NR. 5 2017
Nr. 3 2017
Nr. 2 2017
Nr. 1 2017
Nr. 2 2015
Nr. 3 2015
Nr. 4 2015
Nr. 5 2015
Nr. 1 2016
Kontakt

Den Norske Kirke i Lindesnes
Postboks 115, Vigeland
4524 Lindesnes
Tlf. 382 72870
Sentralbordet åpent mandag - fredag
kl. 10 - 14

-> Send epost 
 
Besøksadresse:
Rådhusveien 5

Kontortid:
Mandag til Fredag:
9 - 14 eller etter avtale.

Kontonummer: 2801.53.82351

Organsisasjonsnummer: 976 992 970
 

Siri Gjerdsjø Risdal

KIRKEVERGE
Siri Gjerdsjø Risdal
tel. 91598689
Send e-post

Rolf Martin Synnes

SOKNEPREST
Rolf Martin Synnes
tel. 97587758
Send e-post

Jörn Hänsch

KANTOR/ORGANIST
Jörn Hänsch
tel. 41765924
Send epost

Elisabeth Fladstad

MENIGHETSPEDAGOG
Elisabeth Fladstad
tel. 48185726
Send epost

Monica De Klerk

MENIGHETSPEDAGOG
Monica De Klerk
tel. /40210445
Send epost

Bjørg Nilsen Tjøm

KONSULENT/
KIRKETJENER VIGMOSTAD

Bjørg Nilsen Tjøm
tel. 38253394/99458393
Send epost

KIRKEGÅRDSARBEIDER
Hans Heggeset Haga
47282211
Send epost

 

 

KIRKETJENER VALLE
Bjørg Tjorteland Steinsund
93487250