Lindesnes menighetsråd > Artikler > Nyheter
Konfirmasjon - Et tilbud til alle

Konfirmasjon - Et tilbud til alle

Vi inviterer alle 9. klassinger i Lindesnes til kirkens konfirmantforberedelse. 

Denne invitasjonen deles ut til alle, enten du er medlem i Den Norske Kirke eller ei.  Du kan delta i vårt konfirmasjons-opplegg selv om du ikke er medlem eller døpt.  Men man må være døpt for å delta i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten.  For de som ikke er døpt, er det mulighet til å bli døpt i løpet av konfirmantåret.

Undervisningen starter i januar, og avsluttes med kofirmasjoner i august/september. Konfirmanter reiser  på leir som en stor del av undervisningen.  Vi har undervisning etter skoletid, annenhver uke på KFUK/M på Vigeland.  Dere får tilsendt datoer, og opplegg i løpet av høsten. I juni reiser vi på KonfAction (KRIK-kristen idrettskontakt) sin leir i Bø i Telemark. 

HVORFOR KONFIRMASJON ?

Hovedpoenget er å gi deg en grunnleggende kjennskap til hva som er kristen tro.  Konfirmasjon betyr å styrke og stadfeste.  Gud stadfester sitt forhold til oss mennesker.  Det som skjer på konfirmasjonsgudstjenesten er at presten og menigheten ber for hver enkelt konfirmant.  Vi ber om at du må bli bevart i troen på Jesus Kristus.  Du har ikke fått noe viktigere enn livet ditt. - Tenk på livet du har fått.  Konfirmasjonstiden gir deg en flott "stans og tenk litt" mulighet.

HVA VIL DET SI Å TRO?

Uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig, er du hjertelig velkommen til konfirmasjon i kirka.  Vi prøver å finne svar gjennom undervisning, oppgaver, felles opplevelser, gudstjenester, tjenesteoppgaver, Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, leir og konfirmantkro.  Vi gir også rom for både tvil og tro, undring og ulike meninger. 
Vi ønsker  å gi deg hjelp til: 

- Lære om Bibelen
- Snakke om kristen tro
- Tenke selv, gjør deg opp egne meninger
- Stille spørsmål, finne dine egne svar
- Få nye tanker om livet
- Engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet
- Bli kjent med det kristne lokale ungdomsmiljø
- Få nye venner, ha det gøy sammen med de andre konfirmantene.

I tilknytning til dette vil vi også ta opp etiske og samfunnsorienterte spørsmål som:
- Respekt for hverandre - lov og rett
- Seksualitet og samliv
- Døden og livet
- Miljø og klima
- U-landsproblematikk bla. Kirkens Nødhjelp fasteaksjon.


PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Konfirmantleiren i Bø er etter skoleslutt i juni.  Dette blir en flott opplevelse for våre ungdommer.  På Konfaction skal våre konfirmanter  være på leir sammen med tusen andre konfirmanter fra hele Norge.  Dette er en leir med mange aktiviteter hver dag, lek og bading i Bø Sommerland hver ettermiddag, undervisning og flotte møter med konserter i det stor møteteltet. Mer opplysninger kommer i løpet av høsten. Det er felles busstransport til Bø.
 

Undervisningstider:

Undervisningen starter i januar. Vi har undervisning ca. annenhver uke rett etter skoletid.
I tillegg blir det også temakvelder på kveldstid.

For konfirmantpåmelding trykk her:


Del denne artikkel på e-post