Lindesnes menighetsråd > Gudstjeneste
Gudstjenester framover

Velkommen til Gudstjeneste!

Siden begynnelsen av den kristne kirken, er gudstjenesten det sentrale møtestedet for menigheten.
Her er det plass til bønn, klage, lovsang og - ikke minst - fellesskap med Gud og hverandre!

I Lindesnes var vi veldig tidlig ute i "gudstjenestereformen" som startet opp rundt 2011/2012 og vi var allerede da absolutt enig med de "kjerneverdiene" selve reformen innebærer. Mangfoldighet og spesielt involvering av flere (f.eks. gjennom de unge "Assistentene" eller gudstjenestegrupper som forbereder våre Gudstjenester på en veldig delaktig måte) har veldig høyt prioritet.