18. januar 2017
  |  Logg inn
Aktuelt

Bispevisitas 2017

Bispevisitas 2017
Nå er også biskopens visitasforedrag tilgjengelig til nedlasting!
Les mer...


Bispevisitas 2017

Bispevisitas 2017
Her kan du du laste ned Visitasmeldingen.
Les mer...


Påmelding til dåp

Påmelding til dåp
Nå kan du bestille dåp hos oss på nett. 
Les mer...


SMS-Varsling

SMS-Varsling
Vi tilbyr nå SMS-Varsling til mange av våres arrangementer!
Les mer...


Hva skjer fremover?

Del oss videre!

Velkommen til Lindesnes menighet.

Lindesnes menighet har tre kirker og tre kirkegårder.  Spangereid kirke ligger syd i kommunen, i Spangereid, Valle kirke ligger midt i kommunen på Vigleand og Vigmostad kirke ligger helt nord i kommunen i Vigmostad.

Lindesnes kommune har nesten 5.000 innbyggere og er en attraktiv kommune med Lindesnes Fyr som det mest kjente besøkssted.

Det er stor aktivitet på de mange bedehus og lokaler som finnes i kommunen vår.  Det drives et utstrakt frivillig arbeid, fra de minste barna på babysang, til faste gudstjenester for de eldste på Lindesnes Omsorgssenter. Det drives et utstrakt arbeid innen trosopplæring av kirkas ansatte.  Fra babysang, til ulike S-leirer for barn, konfirmantarbeid og Ungdomsalpha. Alle er velkomne til å delta på våre arrangmenter, enten det er på gudstjenester, eller på barne- og ungdomsarbeid som tilbys i vår menighet.

Siste fra Facebook...